Veřejná zakázka: Oprava výtluků na LC LS Buchlovice obalovaným kamenivem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002968
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3043
Systémové číslo: P15V00003042
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.06.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 08:30
Otevírání obálek: 18.06.2013 08:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava výtluků na LC LS Buchlovice obalovaným kamenivem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy lokálních poruch asfaltových vozovek - výtluků, promáčklých kolejí apod. obalovaným kamenivem. Opravované místo bude vyčištěno od prachu a nečistot, bude aplikován spojovací postřik z asfaltu. Rozprostřená obalovaná směs bude ručně urovnána a zhutněna válcem. Fakturace bude prováděna dle množství zpracované a položené obalované směsi na podkladě vážních lístků z obalovny.
Místo plnění: k.ú. Roštín,- revír Kostelany,k.ú. Buchlovice- revíry Buchlovice a Buchlov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 962 308 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín, Podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky