Veřejná zakázka: LC Venclův kopec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002977
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3044
Systémové číslo: P15V00003043
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.06.2013
Nabídku podat do: 08.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Venclův kopec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení : nejprve bude provedeno odstranění pařezů,křovin a náletové dřeviny, dále budou opraveny propustky a čela, poté dojde ke stržení krajnic a středovéhu nánosu, tato zemní pláň bude řádně urovnána a zhutněna.U kolejí nad 200 mm - nejdříve vyrovnání hrubímdrcenýmkamenivem Tl. 150 mm.dále vyrovnání vyjetých kolejí a všech nerovností vrstvou štěrkodrtě frakce 0-63 mm tl. do 200 mm.

Místo plnění: kú : Hluboké Mašůvky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 875 715 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky