Veřejná zakázka: Oprava LC Hraniční

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003000
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3047
Systémové číslo: P15V00003046
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/078
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.06.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Hraniční
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o soustředěnou opravu stávající odvozní lesní cestu typu 1L 3,5/20 s penetrovaným povrchem o délce 970 bm (870 bm penetrace, 100 bm panely) a šířce 3,5 m, se zpevněnou krajnicí.
Oprava – údržba lesní cesty bude probíhat v následujících krocích:
- Doplnění drceného kameniva fr. 32 – 63 v tl. 20 cm do kolejí a výtluků
- Obnovení obrusné vrstvy – penetrační makadam v tl. 9 cm s 2 x penetračním nátěrem
- Údržba podélné odvodňovací sítě – oboustranné odvodňovací příkopy
- Oprava čel propustků

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 426 092 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky