Veřejná zakázka: Oprava LC Jílovice - Hřebenovka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003020
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3048
Systémové číslo: P15V00003047
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/071
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 367171
Počátek běhu lhůt: 04.06.2013
Nabídku podat do: 21.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Jílovice - Hřebenovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesní cesty z penetračního makadamu. Opravovaný úsek navazuje na úsek opravovaný v předchozím období. Bude provedeno očištění krajnic od nánosů, odstranění vegetace prorůstající povrchem vozovky postřikem, vyčištění propustků, doplnění výtluků a projetých kolejí kamenivem a následně bude provedena konstrukce vozovky. Součástí stavby jsou i opravy vybraných nájezdu lesních cest a výhyben.
Místo plnění: k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky