Veřejná zakázka: Rychnovský potok, ř. km 0,000 - 6,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000194
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 305
Systémové číslo: P15V00000305
Evidenční číslo zadavatele: S099/2012/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 209327
Počátek běhu lhůt: 09.03.2012
Nabídku podat do: 16.04.2012 09:00
Otevírání obálek: 17.04.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rychnovský potok, ř. km 0,000 - 6,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce související s odstraněním povodňových škod po povodni v srpnu 2010 na Rychnovském potoce čhp.: 1-14-02-018, ř. km 0,000 – 6,500, kdy v důsledku vysokého průtoku vody došlo k devastaci stávajícího opevnění. Upravované úseky se nacházejí v intravilánu obce, popřípadě mezi intravilány, podél silnice III. třídy.
Vzhledem ke značnému rozsahu prací je dokumentace stavby zpracována na tři části, které se dále člení na stavební objekty. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce zničeného opevnění a opravy dna koryta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 514 628 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna Ř LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky