Veřejná zakázka: Opravy LC revírů Chrustenice a Mrákavy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003028
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3050
Systémové číslo: P15V00003049
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/166
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2013
Nabídku podat do: 04.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC revírů Chrustenice a Mrákavy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy 3 lesních cest, z toho lesní cesty v revíru Mrákavy (LC Na Svážnici a LC Po Telefonu) s obtížným přístupem-pouze za suchého počasí zhledem k velkému podélnému sklonu na části cest a trase podél potoka.

LC Na Svážnici - oprava stávající nezpevněné lesní cesty souvisle v úseku délky 650m. Úprava pláně do jednostranného sklonu s odkopávkou materiálu sesunutého ze svahu, popř. vyvýšené krajnice. Zřízení provozního zpevnění podmáčených míst v délce 650m kamenivem.Dále pomístná oprava podmáčených úseků kamenivem v délce dalších cca 200m.
LC Po Telefonu – částečná oprava stávající zemní cesty na úseku délky 200m s úpravou podélného sklonu svahu a provozním zpevněním mokrých míst k zajištění sjízdnosti cesty.
LC Krahulov – údržba krajnic a částečná oprava stávající zpevněné lesní cesty délky 2200m. Výřez náletových dřevin z krajnic na většině délky cesty, souvislé oboustranné stržení nadvýšených krajnic s úpravou krajnice do předepsaného profilu svahovací lžící. Pomístně na délce 800m oprava povrchu kamenivem v množství 0,08-0,1m3/m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 928 478 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna, Nábřeží 120/5

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky