Veřejná zakázka: Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Vítkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003037
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3052
Systémové číslo: P15V00003051
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/085
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 358829
Počátek běhu lhůt: 25.05.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 13:00
Otevírání obálek: 18.06.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Vítkov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ VítkovDoplňující informace ke zveřejnění:
V odstavci Seznam uchazečů je uvedena jednotková cena 100,- Kč bez DPH, která byla sjednána za každý m3 kůrovcového dříví asanovaného odvozem na základě Dodatku ke smlouvě a dále byla vysoutěžena jednotková cena  150,-- Kč bez DPH, která byla sjednána za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného odvozem na základě Dodatku ke smlouvě. Jednotkové ceny jsou uváděny vzhledem k tomu, že celková cena nebyla stanovována. Podrobné informace jsou uvedeny v uveřejněném Dodatku ke smlouvě.

Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&page_gCommission=2&itemId=165, část č. 1 Vítkov; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Místo plnění: LS Vítkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky