Veřejná zakázka: Homolský potok, ř. km 0,00 – 8,50

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000195
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 306
Systémové číslo: P15V00000306
Evidenční číslo zadavatele: S099/2012/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 209340
Počátek běhu lhůt: 09.03.2012
Nabídku podat do: 04.04.2012 09:00
Otevírání obálek: 05.04.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Homolský potok, ř. km 0,00 – 8,50
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce související s odstraněním povodňových škod po povodni v srpnu 2010 na Homolském potoce čhp.: 1-14-02-008 a 1-14-02-010, ř. km 0,00 – 8,50, kdy v důsledku vysokého průtoku vody došlo k devastaci stávajícího opevnění břehů a dna koryta. Opravované stavební úseky se nacházejí v intravilánech obcí. Úseky mimo intravilán nejsou předmětem realizace zakázky.

Vzhledem ke značnému rozsahu prací je dokumentace stavby zpracována na 5 stavebních objektů:
SO 01 Úsek č. l – Velké Březno, ř. km 0,187 – 2,155
SO 02 Úsek č. 2 – Byňov, ř. km 3,365 – 3,690
SO 03 Úsek č. 3 – Proboštov – pila, ř. km 4,195 - 4,338
SO 04 Úsek č. 4 – Lhota pod Pannou, ř. km 5,455 - 5,729
SO 05 Úsek č. 5 – Lhota pod Pannou, ř. km 5,952 - 6,205

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 367 769 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna Ř LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky