Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Serbusovka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003109
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3061
Systémové číslo: P15V00003060
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/135
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.06.2013
Nabídku podat do: 12.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Serbusovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o štěrkovou lesní cestu kategorie 2L-3/30. Cesta je silně poškozena výtluky. V rámci jejího špatného stavu a modernizace LDS na LS Hluboká nad Vltavou je navrhována její celková rekonstrukce. Návrhem řešení je rekonstrukce cesty spočívající ve změně povrchu vozovky. V délce 1 100m bude k tomuto účelu použita asfaltová penetrace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 476 213 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky