Veřejná zakázka: 117-Oprava LC na LHC Vsetín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003148
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3085
Systémové číslo: P15V00003084
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/095
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364790
Počátek běhu lhůt: 04.06.2013
Nabídku podat do: 20.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 117-Oprava LC na LHC Vsetín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Doplnění kameniva, oprava propustů, jímek, zemní práce, čištění příkop, stržení krajnic, panelové průlehy
Místo plnění: k.ú. Liptál, Vsetín, Huslenky, Pozděchov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 337 669 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky