Veřejná zakázka: Oprava LC Heruška

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003187
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3115
Systémové číslo: P15V00003114
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Heruška
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude odstraněn nános na krajnicích a vozovce. Následně dojde k vyspravení výtluků a propadlých míst kamenivem hrubým drceným. Po důkladném zahutnění bude obnoven kryt vozovky z vibrovaného štěrku v tl. 100 mm po zhutnění. Dále dojde k zakalení krytu vozovky posypem kamenivem drceným se zhutněním v množství do 15 kg/m2. Zemní krajnice se doplní zeminou a řádně zahutní. Dále bude provedeno vyčištění příkopu s uložením vytěžené zeminy v místě stavby, obnovení zborcených vtokových jímek a čel TP v km 0,042 – 0,299 – 1,093 - 1,506 – 2,855, u trubního propustku v km 1,093 dojde k rozebrání a obnovení jeho zborcené části, silně poškozené hospodářské přejezdy v km 1,657 – 1,828 – 2,062 – 2,373 budou nahrazeny novými

Místo plnění: k.ú. Bedřichov, Strhaře

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 149 322 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky