Veřejná zakázka: Jelenecký p. ř.km 0,400-0,630; Jindrovský p. ř.km 3,700-4,200; Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000209
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 312
Systémové číslo: P15V00000312
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.04.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 08:30
Otevírání obálek: 21.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jelenecký p. ř.km 0,400-0,630; Jindrovský p. ř.km 3,700-4,200; Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
A. Název zakázky: „Jelenecký p. ř.km 0,400-0,630“
Místo realizace zakázky: Dolní Hbity, obec s rozšířenou působností: Příbram, kraj: Středočeský, katastrální území: Dolní Hbity
Název toku: Jelenecký potok
ČHP: 1-08-05-021
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 71322000-1
Specifikace předmětu zakázky: Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení včetně zajištění rozboru sedimentu. Projektová dokumentace bude členěna na jeden stavební objekt včetně výkazů výměr a rozpočtů.
Popis stávajícího stavu:
Koryto Jeleneckého potoka v obci je zanesené a tím je zmenšen průtočný profil. Při zvýšení průtoku hrozí rozlití na okolní pozemky a komunikaci. Přístup ke stavbě je umožněn z místní asfaltové komunikace.


B. Název zakázky: „Jindrovský p. ř.km 3,700-4,200“
Místo realizace zakázky: Obory, obec s rozšířenou působností: Příbram, kraj: Středočeský, katastrální území: Obory
Název toku: Jindrovský potok
ČHP: 1-08-05-024
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 71322000-1
Specifikace předmětu zakázky: Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení včetně zajištění rozboru sedimentu a geodetického zaměření Projektová dokumentace bude členěna na dva stavební objekty včetně výkazů výměr a rozpočtů.
Popis stávajícího stavu:
Průtočný profil koryta Jindrovského potoka je snížen naplaveným sedimentem. Opevnění koryta na svazích je zarostlé a na několika místech ve špatném technickém stavu, tím je snížená jeho funkce protipovodňového opatření.


C. Název zakázky: „Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220“
Místo realizace zakázky: Kamýk nad Vltavou, obec s rozšířenou působností: Příbram, kraj: Středočeský, katastrální území: Kamýk nad Vltavou
Název toku: Zduchovický potok
ČHP: 1-08-05-019
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 71322000-1
Specifikace předmětu zakázky: Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení včetně zajištění rozboru sedimentu. Projektová dokumentace bude členěna na jeden stavební objekt včetně výkazů výměr a rozpočtů.

Popis stávajícího stavu:
Koryto toku je (od mostku u ústí do Vltavy) v úseku zhruba 100m v intravilánu obce značně zanesené a zarostlé. Tím dochází ke zmenšení průtočného profilu a zpomalení odtoku.


Popis návrhu a požadavků investora:
Budou zhotoveny tři PD pro každou akci zvlášť. PD budou zhotoveny vč. detailů pro realizaci stavby a rozboru sedimentu (v rozsahu Přílohy č. 9 zákona o odpadech) se členěním na stavební objekty:
Jelenecký p. ř.km 0,400-0,630:
SO 01 Jelenecký p. ř.km 0,400-0,630
Jindrovský p. ř.km 3,700-4,200
SO 01 Jindrovský p. ř.km 3,700-4,200 – čištění koryta od sedimentů
SO 02 Jindrovský p. ř.km 3,700-4,200 – oprava opevnění
Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220
SO 01 Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220

Projektové dokumentace budou dále rozšířeny o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.Doplňující informace ke zveřejnění:
Vybraný uchazeč odstoupil od smlouvy. Nedojde tak k naplnění. Akce bude realizována znovu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky