Veřejná zakázka: PD: Hluboký potok - Horní Ředice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000214
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 313
Systémové číslo: P15V00000313
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.05.2012
Nabídku podat do: 15.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 15.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD: Hluboký potok - Horní Ředice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci stavby na zkapacitnění a opevnění koryta vodního toku Hluboký potok v délce 150 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky