Veřejná zakázka: Památník včelích matek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003249
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3151
Systémové číslo: P15V00003150
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/072
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.06.2013
Nabídku podat do: 11.06.2013 07:30
Otevírání obálek: 11.06.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Památník včelích matek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci studny a přístupové cesty. Studna se nachází uprostřed lesního komplexu Brand o rozloze 7,5 km2, na jehož okrajích se nachází obce Javorník, Kukle, Mikuleč, Opatovec a Svitavy. Památník včelích matek bude vybudován ve spolupráci s mikroregionem Svitavsko. LČR, s. p. provedou rekonstrukci přístupové cesty a stávající studny. Studna bude vyčištěna a osazena novým rumpálem, bude obnoven stávající pamětní kámen a v okolí studny budou rozmístěny modely úlů s informačními tabulkami. Mikroregion se na památníku bude podílet stavbou altánu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 341 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků