Veřejná zakázka: Předvýrobní úprava pracoviště a asanace erozních rýh - LS Karlovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003254
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3152
Systémové číslo: P15V00003151
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/218
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.05.2013
Nabídku podat do: 10.06.2013 09:00
Otevírání obálek: 10.06.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předvýrobní úprava pracoviště a asanace erozních rýh - LS Karlovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Asanace erozních rýh.
Strojní úprava přibližovacích linek.
V rámci prací bude prováděna obnova zanesených zemních průlehů pro příčné odvodnění povrchu přibližovacích linek tak, ať pokud možno nedochází k erozi půdního povrchu. Dále pak bude prováděno stržení návalků na krajnicích přibližovacích linek pro zajištění odtoku vody z povrchu linky. V rámci prací budou dále prováděny směrové úpravy povrchu přibližovacích linek s vyspádováním povrchu po svahu.
Na provádění prací budou použity zemní stroje s parametry odpovídajícími náročnosti terénních podmínek a charakteru prováděných prací - traktorbagr s pohonem 4x4, pásový bagr.
V rámci prováděných lesnických prací se na LS Karlovice těžební práce vzásadě neomezily, pěstební činnost bude rovněž probíhat dle a schváleného předloženého projektu lesnických činností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 924 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky