Veřejná zakázka: Vrt hájenka Blana

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000222
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 318
Systémové číslo: P15V00000318
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.04.2012
Nabídku podat do: 16.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 16.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrt hájenka Blana
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhloubení vrtané studny pro zajištění pitné vody k hájence Blana. Na místě bude vyhlouben cca 30,0 m průzkumný hydrogeologický vrt. Vrt bude vystroje PVC zárubnicí průměru 160/140 mm z materiálu pro styk s pitnou vodou. Ostatní viz. PDDoplňující informace ke zveřejnění:
Dokumentace k vyzvednutí u pí Hany Rachačové po předchozí e-mailové domluvě.

e-mail: rachacova.ls205@lesycr.cz

Ostatní viz Výzva k podání nabídek

Adresa:  LS Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 Č.B.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky