Veřejná zakázka: Hynčinský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003400
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3181
Systémové číslo: P15V00003180
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.06.2013
Nabídku podat do: 21.06.2013 09:00
Otevírání obálek: 21.06.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hynčinský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava kamenného stupně a břehového opevnění z polovegetačních betonových tvárnic. Oprava technické úpravy koryta Hynčinského potoka bude realizována v ř. km 0,200-0,240, kdy bude provedeno odstranění rozplaveného a narušeného opevnění z polovegetačních tvárnic IZT, opřených o dřevěný poval a následně jeho oprava kamennou rovnaninou a betonovými tvárnicemi. Bude obnoveno dno vývaru kamenného stupně, jeho tělesa, křídla, předpráh a boky vývaru budou opraveny, stávající konstrukce přespárovány.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hynčinský potok - oprava“ zpracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk. Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášené stavby č.j. 2013/84/ZP-MUZB ze dne 24.1.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky