Veřejná zakázka: Oprava LC Střední a LC Nad salaší

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003455
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3188
Systémové číslo: P15V00003187
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.06.2013
Nabídku podat do: 02.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Střední a LC Nad salaší
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se opravu lesních cest s narušeným krytem komunikace. Narušení je způsobeno vlivem dlouhodobého pojíždění vozidly s vysokými nápravovými tlaky. Dochází k vytlačování podkladních vrstev a vytváří se projeté koleje a výtluky. Struktura povrchu krytu je narušená a v mnoha úsecích je již neznatelná. Cesty budou opraveny včetně sjezdů, manipulačních ploch a obnovení funkčnosti odvodnění pláně lesních cest. Bude také provedeno čištění příkopů, propustů a svodnic. Odstranění náletových dřevin z tělesa lesní cesty a výměna poškozených svodnic.

Místo plnění: k. ú. Kunčice u Letohradu a k. ú. Semanín, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky