Veřejná zakázka: Sečení a výřez LC na LS Ruda nad Moravou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003501
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3193
Systémové číslo: P15V00003192
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/220
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.06.2013
Nabídku podat do: 02.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 02.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení a výřez LC na LS Ruda nad Moravou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nutno provést výřez náletových dřevin kolem lesních cest. Výřezem se lesní cesta prosvětlí a lépe vysychá - zvýšená odolnost proti zamokřování a vytlačování kolejí do tělesa LC. Pokud je LC z jedné strany obrostlá náletovými dřevinami, dochází při průjezdu odvozních souprav k nerovnoměrnému zatěžování koruny lesní cesty (lámání vrstvy ABS, či penetračního makadamu, vytlačování kameniva z LC), v důsledku vyhýbání se větvím zasahujícím do cesty.
Sečení je nutné z důvodu lepší viditelnosti a bezpečnosti při průjezdu LC (cyklisté, obousměrný provoz na LC) především v letních měsících.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 665 010 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky