Veřejná zakázka: Revitalizace PP Býnoveckého p. - obec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003525
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3195
Systémové číslo: P15V00003194
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362785
Počátek běhu lhůt: 11.06.2013
Nabídku podat do: 26.06.2013 11:00
Otevírání obálek: 26.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PP Býnoveckého p. - obec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba Revitalizace PP Býnoveckého potoka II.etapa -je členěna na 3 stavební objekty. V rámci stavby je kromě protipovodńové ochrany řešena revitalizace koryta - úprava břehů kamennou rovnaninou, gabionya zatravněním, úpravu podélného sklonu kory a výstavbu dvou nových průtočných tůní.
Místo plnění: k.ú. Nová Oleška, obec Huntířov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 243 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky