Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Bařiny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003588
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3204
Systémové číslo: P15V00003203
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/241
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.06.2013
Nabídku podat do: 25.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.06.2013 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Bařiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce 2 úseků LC v délce 0,606 a 0,350 km. Oprava a rekonstrukce podélného a příčného odvodnění, vozovka z penetračního makadamu z kameniva a asfaltu s uzavíracím dvojitým živičným nátěrem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 139 348 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky