Veřejná zakázka: Revitalizace vodního toku Medvídka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003648
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3212
Systémové číslo: P15V00003211
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/114
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.06.2014
Nabídku podat do: 20.06.2014 09:00
Otevírání obálek: 20.06.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace vodního toku Medvídka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Revitalizace se bude skládat z odtěžení sedimentů ze dna a vyprofilování a rozšíření koryta v úsecích, kde je příliš úzké (propojovací kanál mezi Medvídkou a Dolcem), prohloubení strouhy pro přivedení vody do vysychajících částí a vyčištění tůní od sedimentů, aby byla dosažena požadovaná hloubka vody. Současně budou obnoveny objekty umožňující manipulaci s vodou (stavidla).
Místo plnění: k.ú. Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 025 797 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky