Veřejná zakázka: Rusava v Chomýži km 21,900-22,600

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003702
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3222
Systémové číslo: P15V00003221
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/107
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2013
Nabídku podat do: 29.07.2013 09:00
Otevírání obálek: 29.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rusava v Chomýži km 21,900-22,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je sanace břehových nátrží rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg na záhozovou patku. Stavební práce budou probíhat výhradně v korytě toku Rusava.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Rusava v Chomýži km 21,900 – 22,600“ zpracované firmou PAIA – projektová a inženýrská agentura, doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, PhD., CSc., Osek nad Bečvou 5, 751 12 Osek nad Bečvou. Stavba bude realizována dle podmínek Rozhodnutí o povolení ke zřízení stavby vodního díla č.j. MUBPH 10936/2013-33 ze dne 10.6.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 933 748 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky