Veřejná zakázka: Syrovínka, km 15,730-16,400

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003704
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3223
Systémové číslo: P15V00003222
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/109
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 365223
Počátek běhu lhůt: 19.06.2013
Nabídku podat do: 04.07.2013 11:00
Otevírání obálek: 04.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Syrovínka, km 15,730-16,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci opevnění vodního toku v intravilánu obce.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Syrovínka, km 15,730 – 16,400; Rekonstrukce“, zpracované firmou Ing. Jaroslav Gric, Hromádkova 22, 636 00 Brno, ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem pro stavby pro plnění funkce lesa, číslo autorizace 28468.
Stavba bude realizována dle podmínek stavebního povolení stavby vydaného MěÚ Kyjov, odbor ŽP; č.j. OŽP36436/11/5015/2011/425 ze dne 19.9.2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 913 974 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky