Veřejná zakázka: Hraniční potok - stabilizace koryta, k.ú. Dolní Heřmanice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003705
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3224
Systémové číslo: P15V00003223
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364613
Počátek běhu lhůt: 25.06.2013
Nabídku podat do: 10.07.2013 13:00
Otevírání obálek: 10.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hraniční potok - stabilizace koryta, k.ú. Dolní Heřmanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší obnovení stability koryta Hraničního potoka v zastavěné části obce Tatenice ČHP 4-10-02-027. Břehy koryta toku budou opevněny kamennou rovnaninou a opěrnou zdí, dno zajištěno vybudováním stabilizačních kamenných pasů do dna.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hraniční potok – stabilizace toku, k.ú. Tatenice“, zpracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ing. Ladislav ILLE, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1200730.

Stavba bude realizována dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Lanškroun, dne 15.11.2011 pod č.j. MULA 29714/2011. a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 825 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky