Veřejná zakázka: VN Blatnička + Svodnice - jez Blatnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003724
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3231
Systémové číslo: P15V00003230
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/116
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362985
Počátek běhu lhůt: 19.06.2013
Nabídku podat do: 04.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Blatnička + Svodnice - jez Blatnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší údržbu VN Blatnička a jezu v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Obě vodní díla se nacházejí na vodním toku Svodnice, ČHP 4-13-02-013 a -015. Jedná se o odbahnění retenčních prostorů, opravu ovládacích a manipulačních prvků, sdružených objektů a tělesa hráze.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „VN Blatnička + Svodnice-jez“, zpracované firmou Ing. Karel Vaštík, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, ing. Karlem Vaštíkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1300755.
Stavba bude realizována dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPa ÚP; č.j. MVNM/3458ú2013 ze dne 1.2.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 090 868 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky