Veřejná zakázka: LC Hadovka - TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003763
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3235
Systémové číslo: P15V00003234
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/146
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.06.2013
Nabídku podat do: 01.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hadovka - TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické zhodnocení lesní cesty - zpevnění konstrukce cesty štěrkem, zakalení lomovými výsivkami, rozšíření v obloucích, doplnění podélného a příčného odvodnění - příkopy, propustky a svodnice, zhotovení hospodářských sjezdů do okolních porostů. Délka cesty 2185 m. Stavba se nachází v CHKO Lužické hory.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 741 757 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky