Veřejná zakázka: JŘBU - Dodatečné služby, SÚJ 10106

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003846
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3242
Systémové číslo: P15V00003241
Evidenční číslo zadavatele: 911/2013/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 358352
Počátek běhu lhůt: 18.06.2013
Nabídku podat do: 20.06.2013 08:00
Otevírání obálek: 20.06.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU - Dodatečné služby, SÚJ 10106
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Doplnění sortimentu dřevin pro obnovu lesa o dřeviny, které nebyly předmětem zadání komplexní zakázky na období 2012-2016. Konkrétně se jedná o krytokořenný sadební materiál (plastový sadbovač - SAD) douglasky tisolisté, jilmu horského a olši lepkavé.Doplňující informace ke zveřejnění:
 

Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část č. 1.SÚJ 101191 - Město Albrechtice; přičemž i výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky je zveřejněna souhrnně u "původního" zadávacího řízení.
 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 497 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 73801

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky