Veřejná zakázka: Rychnovský potok, ř.km 0,000 - 6,500 - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003850
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3243
Systémové číslo: P15V00003242
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 358058
Počátek běhu lhůt: 13.06.2013
Nabídku podat do: 14.06.2013 08:00
Otevírání obálek: 14.06.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rychnovský potok, ř.km 0,000 - 6,500 - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) Vícepráce I., II. a III. Etapa
- Převedení vody. Původní projekt uvažoval převedení vody podélnou hrázkou v korytě vodního toku. Z důvodu kolize se stavbou Správy a údržby silnic Ústeckého kraje nelze tento způsob převedení vody realizovat a musí dojít k trubnímu převedení vody. Jedná se o převedení vody na celé stavbě.

2) Vícepráce SO – 05 – Úsek v ř.km 0,654 – 0,920, SO – 06 – Úsek v ř.km 0,920 – 1,060
- Oprava v původní projektové dokumentaci chybně kalkulovaných stabilizačních prahů v položce kamenná rovnanina. V tomto dodatku je formou víceprací oceněno vybudování zděných stabilizačních prahů a formou méněprací je proveden odpočet příslušné kubatury kamenné rovnaniny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 813 364 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OPO, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky