Veřejná zakázka: Opravy LC LHC Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003854
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3246
Systémové číslo: P15V00003245
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/246
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366429
Počátek běhu lhůt: 25.06.2013
Nabídku podat do: 24.07.2013 11:30
Otevírání obálek: 24.07.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC LHC Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Nad hájenkou 2L-3/30 – oprava 1 ks propusti d 60cm a výměna 1ks ocel. svodnice
LC Tanečná typu 1L– 3/30 -oprava navazující přibližovací linky délky 900mb doplněním kameniva do erozní rýhy , doplnění nosných vrstev stávající skládky vč.úppravy pláně a osazení 6 ks modřínových prahů
LC Do modřínů typu 3L-3,0/20 v délce 800mb - oprava sklonu , doplnění krytu DK a doplnění nosné vrstvy skládky dřeva 300m2, osazení 10ks příčného odvodnění z modřínových prahů vč.výkopu odtoků
LC Na Podkovu typu 2L-3,5/20 - 2400mb - doplnění krytu LC DK, úprava sklonu LC , oprava příčného odvodnění - výměna 13 ks odvodňovacích dřevěných prahů a 3 ks ocelových svodnic a oprava obratiště odvozních souprav doplněním nosné vrstvy z Dk s následným doplněním DK a ŠD.
LC Samota typu 2L-3,0/20 - Oprava stávající propusti L 7m d60cm, opravou kamenných čel a doplněním výtluků a krytu LC
LC Červená skála a skl. typu 3L-2,8/20 1700 mb - doplnění výtluků hl. 20cm v LC DK se zadrcením, vyčištění 600mb příkop a oprava propusti d 60cm.
LC Maringova typu 1L- 4,0/30 délky 4,2 km - oprava stávajících havarijních 3 ks propustí s kamennými čely se zapravením úseků nad propustěmi obalovanou směsí
LC Domašov U dubu typu 3L-3,0/30 - 700mb – stržení krajnic, výřez křovin do 7cm , úprava pláně a doplnění krytu LC DK v tl. 35cm vč.opravy 2ks obratišť vozidel doplněním nosných vrstev DK s následným zadrcením ŠD.
LC Komuna typu 2L-3,5/30 - Doplnění krytu LC v délce 1100 mb ŠD v tl. 10cm.
LC Čabovská typu 2L -3,50/30 - oprava úseku 1000mb doplněním vyjetých kolejí hl.40 cmkamenivem se zhutněním po předchozím odtěžení zeminy tl.20cm v celé délce úseku..
LC Páteřnice typu 2L - 3,50/20 – úprava pláně a příčné odvodnění úseku 800mb příčnými modřínovými prahy (15ks) délky 4m vč. výkopu odtoků.
LC Kostelní typu 3L - 3,0/20 délky 500mb - doplnění krytu LC DK výměna příčného odvodnění – 8ks ocel. svodnic vč.výkopu odtoků
LC Ovčačka typu 2L - 3,0/20 délky 1,2km - pomístné doplnění krytu LC DK tl.25cm v délce 600mb vč. výměny a opravy 4 ks příčného odvodnění s výkopem odtoků
LC Karlovské louky typu 2L 3,0/20 - oprava úseku 1000mb úpravou pláně a doplněním vyjetých kolejí hl. 25cm a doplnění krytu LC DK se zadrcením vč. opravy propustid-60cm.
LC Karlovský vrch typu 2L-3,0/20 - délka 1000mb – odtěžení 250 mb skály v krajnici LC, doplnění krytu LC DK v délce 1000m a vyčištění 200m příkopy
LC Zvon – Sterlisko typu 2L 3,0/20 1300mb- stržení krajnic v délce 1000mb, doplnění krytu LC kamenivem s vyčištěním 250 mb příkop a opravou 2 ks příčného odvodnění (průlehy), ořez křovin v délce 500 mb do 7cm
LC Hornožlebská zkratka typu 2L 3,0/20 - délky 3,6km - oprava stávajícího příčného odvodnění výměnou 20 ks ocel.svodnic
Doplňující informace ke zveřejnění:
Upozornění:

Dle zvěřejnění dodatečné informace č.1 se stanovuje:

Nový termín pro podání nabídek : 24.7.2013 do 11:30 hod

Nový termín pro otevírání obálek: 24.7.2013 od 11:30 hod

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 997 313 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky