Veřejná zakázka: Opravy LC LHC Litovel

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003855
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3247
Systémové číslo: P15V00003246
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/247
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 368790
Počátek běhu lhůt: 21.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC LHC Litovel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Pod Bradlo 2L-3,0/20 - 1700mb doplnění kolejí DK tl.20cm, stržení krajnic , vyčištění příkop 3700mb, ořez křovin 300mb a oprava hosp.přejezdu d 40cm.
LC Za sady 2L -3,0/20 doplnění vyjetých kolejí (100mb), oprava trubního propustu d40cm , vyčištění 200mb příkop a krajnic, výměna 3ks ocel. svodnic a výřez křovin z krajnic LC v délce 1100mb.
LC Nová Lipinská 1L 3,5/30 délky 3,8 km - doplnění vyjetých kolejí v úseku 1900mb a doplnění krytu LC DK v délce 1900mb, vyčištění příkopy,krajnic a ořez křovin 1900mb a oprava propusti d40cm
LC Bezděkovská 2L - 3,0/20 - 2700mb doplnění krytu DK tl.20cm, výměna 19ks ocel. svodnic, vč. stržení krajnic a vyčištění příkop
LC Zelená 1L -4,0/30 doplnění krytu lesní cesty kamenivem v délce 300 mb - vč. doplnění nosných vrstev a krytu zatáčky porostu 556C1C tl.70cm(240m2)
LC Úsovská nová 1L - 4/30 - oprava poškozeného úseku délky 1900 mb doplněním krytu LC kamenivem v tl. 10 a 15cm se zadrcením a oprava propusti d40c se zpevněním křižovatky 571C5A.
LC Granátová 2L - 3/20 - oprava poškozeného úseku délky 300 mb doplněním krytu LC kamenivem v tl. 30cm se zadrcením vč.vyčištění krajnic
LC Obůrka 1L-3/20 - v úseku 450mb vyčištění krajnic a výřez křovin do d 7cm
LC Hatné-Plačkov 2L 3,5/20 - oprava vodou narušené LC doplněním nátrže rovnaninou z lomového kamene vč. doplnění krytu lesní cesty DK, oprava stávajícího brodu přeložením silničních panelů
LC Klinčí 2L 3,0/20 délky 1,4km - úprava svahování nad LC v délce 1000mb - odkop sesuté zeminy s opravou propusti d30cm a doplněním poškozených úseků LC kamenivem.
LC Horálkova 2L-3,5/20 - zemní práce - odkop sesuté zeminy v úseku skládky s doplněním podkladních vrstev a krytu kamenivem, doplnění poškozeného úseku 100mb (stoupání) DK v tl. a výměna 6ks ocel.svodnic a pročištěním odtoků.
LC Nad Třesínskou hájenkou 2L 3,0/20 oprava LC v délce 2885 mb - urovnání vyjetých kolejí s následným doplněním podkladních vrstev z kameniva a přesypem krytu z drceného kameniva v poškozených úsecích s provedením 2ks odvodnění plošnou drenáží z lomového kamene..
LC Kravcův kopec 2L 3,0/20 oprava úseku 3700mb, doplnění krytu LC drceným kamenivem v tl. 15cm.
LC Rodlenská 2L 3,5/20 délky 3,5 km - doplnění krytu kamenivem - podkladní vrstva 15cm + 5cm jemné frakce se zadrcením. Oprava příčného odvodnění (8ks zemních rigolů s modřínovými prahy)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 996 658 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky