Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech 03, 06 na LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003885
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3250
Systémové číslo: P15V00003249
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.06.2013
Nabídku podat do: 08.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech 03, 06 na LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
I. Základní údaje charakterizující stavbu
Zjednodušená projektová dokumentace řeší opravu lesních cest na revíru Poněšice: LC Rulík v délce 713 m, LC Jindřiška v délce 742 m, LC Ke křížku na revíru České Budějovice: LC Susský remíz v délce 341, LC Zelená cesta v délce 210m, LC Picina v délce 617 m, které jsou vyznačeny na kopii dopravní mapy. LC jsou poškozeny provozem, podmáčené, projeté koleje, zanesené stoky, znečištěné krajnice, ucpané propustky a zřízení nových propustů. Součástí projektu není zjištění existence stávajících podzemních vedení. Pro situaci stavby byla použita dopravní mapa 1 : 10 000.
II. Navrhované řešení
V celém objektu budou odstraněny nánosy bláta, úprava podmáčených ploch, zpevnění podkladu vozovky lom. hrubě drceným kamenivem 0 -125, povezené štěrkodrtí /frakce 0-63/, obrusnou vrstvou dle projektu a vše zhutněno vibračním válcem. Odstranění nánosu z krajnic, pročištění stok, propustků a zřízení nového propustku. Skládky hmot a materiálu budou určeny po dohodě s panem revírníkem revíru Poněšice a České Budějovice.
Doplňující informace ke zveřejnění:
Zadavatel odstoupil od Smlouvy od dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 195 148 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky