Veřejná zakázka: Opravy lesních cest na LS Český Krumlov,revír 6-11

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003919
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3257
Systémové číslo: P15V00003256
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/205
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2013
Nabídku podat do: 04.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest na LS Český Krumlov,revír 6-11
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesních cest s povrchem z penetračního makadamu. Na všech cestách jsou výtluky a vyjeté koleje. Oprava bude spočívat v odstranění nánosu na krajnicích a následného vyrovnání příčného profilu asfaltovým betonem v pr.tl.7cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 418 258 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky