Veřejná zakázka: Opravy LC na revírech Cikar, Kolence, Vřesná a Soběslav

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003921
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3259
Systémové číslo: P15V00003258
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/207
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.06.2013
Nabídku podat do: 10.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na revírech Cikar, Kolence, Vřesná a Soběslav
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 18 lesních cest. Většinou budou vyspraveny výtluky a vyjeté koleje štěrkodrtí (frakce 0-32,0-63,32-63), uzavřou se štěrkodrtí ( frakce 0-16 ) a zhutní.
Část lesních cest bude opravena souvisle štěrkodrtí frakce 0-63 a zapískována lomovými výsivkami.
Skládky hmot a materiálů se zřídí na rozjezdech s křižujícími lesními cestami.
Podrobněji je vše popsáno v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 864 486 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky