Veřejná zakázka: LC Lukavec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003922
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3260
Systémové číslo: P15V00003259
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/163
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.06.2013
Nabídku podat do: 03.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 03.07.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lukavec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní odvozní cesty:
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - šířka 3,5 / rychlost 30 km/h
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
(lesní komunikace, skládka dřeva, točna, přímé napojení na veřejnou komunikaci).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 613 465 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická Kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky