Veřejná zakázka: Rozbor sedimentů 952

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003929
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3261
Systémové číslo: P15V00003260
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozbor sedimentů 952
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování odběrů, analýz a vyhodnocení vzorků půd či sedimentů z vodních toků, vodních nádrží a ostatních retenčních objektů zkušební laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou a to na základě písemných objednávek, které budou zhotoviteli vystavovány dle aktuálních potřeb zadavatele pro jednotlivé stavební akce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky