Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Bělská stráň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003936
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3262
Systémové číslo: P15V00003261
Evidenční číslo zadavatele: S937/2013/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2013
Nabídku podat do: 10.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Bělská stráň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající povrch cesty bude vyrovnán a zesílen podkladní vrstvou z hrubého drceného kameniva s krycí vrstvou ze štěrkodrti. Zpevněný povrch cesty bude utěsněn zaválcovanou vrstvou lomových výsivek nebo drobného drceného kameniva.
Podél cesty bude vyhlouben lichoběžníkový příkop pro zachycení stékající vody a pro odvodnění tělesa cesty.
Příčné odvodnění bude zajištěno osazením příčných trubních propustků z ocelových (nebo plastových) trub s čely ze zdiva z lomového kamene nebo s čela z kamenné rovnaniny.
V úsecích s velkým podélným sklonem budou do štěrkového povrchu cesty osazeny příčné ocelové svodnice, které budou zachycovat a odvádět povrchově stékající vodu.
Budou upraveny povrchy skládek dřeva podél cesty, které mohou sloužit též jako výhybny a bude zřízena zpevněná plocha pro otáčení vozidel na konci cesty.
Celková délka rekonstrukce LC je 0,863 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 008 428 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky