Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest Marasty a Šebestiánka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003939
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3264
Systémové číslo: P15V00003263
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/209
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2013
Nabídku podat do: 08.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest Marasty a Šebestiánka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Šebestiánka
V úseku km 0,0 – 0,140 se jedná o zesílení konstrukce vozovky a přerovnání do výrazného příčného sklonu. Tím bude zajištěno účinné odvodnění vozovky. Podkladní vrstva bude ze štěrkodrti frakce 0 – 63 cm o tloušťce 20 cm po zhutnění. Štěrkodrť se zpevní a zakalí vrstvou lomové prosívky (35 kg/m2). Na rašelině (km 0,140 – k.ú.) bude na geotextilii (únosnost min. 14/14 kN) násyp min. 35 cm a pak vozovka z ŠD frakce 0 – 63 mm o síle 20 cm plus zakalení lomovou prosívkou 35 kg/m2.
I přes zesílení konstrukce vozovky projektant nedoporučuje využívat cestu v období nepříznivých klimatických podmínek, štěrkový kryt je při saturaci vodou méně únosný. Důležitou podmínkou je též řádné zhutnění krytu vozovky, minimální hodnota modulu deformace z druhého zatěžovacího cyklu má být Edef.2 = 120 MPa.

LC Marasty
V úseku km 0,0 – 0,135 se jedná o zesílení konstrukce vozovky a přerovnání do výrazného příčného sklonu. Tím bude zajištěno účinné odvodnění vozovky. Podkladní vrstva bude z makadamu (frakce 63 – 125 mm), tl. po zhutnění 25 cm. Makadam se zpevní a zakalí vrstvou štěrkodrti frakce 0 – 32 mm o síle 8 cm. Na rašelině (km 0,135 – k.ú.) bude na geotextilii (únosnost min. 14/14 kN) násyp min. 35 cm a pak vozovka z ŠD frakce 0 – 63 mm o síle 20 cm plus zakalení lomovou prosívkou 35 kg/m2.
I přes zesílení konstrukce vozovky projektant nedoporučuje využívat cestu v období nepříznivých klimatických podmínek, štěrkový kryt je při saturaci vodou méně únosný. Důležitou podmínkou je též řádné zhutnění krytu vozovky, minimální hodnota modulu deformace z druhého zatěžovacího cyklu má být Edef.2 = 120 MPa.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 892 255 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky