Veřejná zakázka: LC Ohrazenická II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003940
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3265
Systémové číslo: P15V00003264
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/167
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2013
Nabídku podat do: 08.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.07.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Ohrazenická II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající lesní odvozní cesty:
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - š. 3,0 m / rychlost 15 km/hod
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 1,700 km
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nové hospodářské sjezdy, vybudování odvodňovacích příkopů

Místo plnění: k.ú. Rozkoš u Jevišovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 390 705 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky