Veřejná zakázka: PP Žehrovky Od koupaliště - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003968
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3267
Systémové číslo: P15V00003266
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.08.2013
Nabídku podat do: 26.08.2013 09:00
Otevírání obálek: 26.08.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Žehrovky Od koupaliště - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby a oprav vodních toků.
Předmětem prací je:
- odstranění sedimentu z koryta vodního toku s umístěním na svahy podél koryta
- oprava poškozených dlažeb z lomového kamene do lože z MC
- rovnanina z lomového kamene hmotnosti 200 kg
- vybudování příčných dřevěných stabilizačních pasů
- kamenný zához dna
Podrobný rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Zdeňkem Opravilem, Hradec Králové.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 605 486 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky