Veřejná zakázka: Stavební úpravy hájenka Netolice č.p. 535

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003992
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3269
Systémové číslo: P15V00003268
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/215
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.06.2013
Nabídku podat do: 22.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 22.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy hájenka Netolice č.p. 535
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající objekt dvojdomku se dvěma bytovými jednotkami. Stavební úpravy se týkají jen jedné poloviny dvojdomku, jedné bytové jednotky. Objekt bude nadále sloužit k účelu bydlení a nepočítá se s žádným dalším využitím pozemku k podnikatelským účelům. Většina stavebních úprav se bude realizovat uvnitř objektu. Z uličního pohledu tj. ze severozápadu bude zachován stávající vzhled domu, jen ve střeše přibudou dvě střešní okna. Z pohledu ze dvora budou vybudovány ve střeše dva vikýře. Sklon střechy zůstane stávající. Vstupní veranda bude zbourána a bude nahrazena novou o stejné rozloze zastřešenou verandou, stěny verandy budou opláštěny dřevěnými palubkami.
Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy přístupových chodníků. Stávající oplocení bude opraveno. Vjezdová brána bude stávající.
Stávající objekt je částečně podsklepený. Je navrženo odizolování sklepních stěn objektu. Hydroizolace bude upevněna na venkovní stěny sklepa.V části objektu, která není podsklepená, budou stávající podlahy vybourány, násyp pod podlahou bude znovu přehutněn. V přízemí bude nově vybudována koupelna a WC, vybouráním příček se zvětší obývací pokoj, který bude propojen s kuchyní. V přízemí je navržena pracovna, šatna a zádveří. Nově bude vybudováno podkroví, kde vzniknou nově tři pokoje, sociál, šatna a komora. Stávající krov bude doplněn ocelovými rámy a vrcholovou vaznicí.
Nevyužívaná stávající komínová tělesa budou ubourána, je navrženo nové komínové těleso dvouprůduchové systém SCHIEDEL.
Stávající objekt bude zateplen tepelně izolační fasádou a v podkroví bude dána tepelná izolace do podhledů.
Součástí stavebních úprav bude vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky, dešťové vody budou částečně svedeny do podzemní retenční nádrže s využitím pro závlahu pozemku a s přepadem nového kanalizačního vedení.
Nově budou vybudovány zpevněné plochy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 615 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky