Veřejná zakázka: LC U Zdařbůchu - mostek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003995
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3270
Systémové číslo: P15V00003269
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/163
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 09:00
Otevírání obálek: 09.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Zdařbůchu - mostek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostku pře Údolský potok - odstranění stávajících říms, vybourání krycích vrstev vozovky, oprava izolací a nová konstrukce vozovky z ABS betonu, vybetonování nových říms, nové zábradlí, oprava křídel a nátrží břehových svahů, oprava dlažby v korytě toku. Oprava sjezdu z ABS na silnici 3. tř.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 695 761 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 3. NP podatelna, Ing. Dana Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky