Veřejná zakázka: Olšanský potok Třebešice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004021
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3275
Systémové číslo: P15V00003274
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 368161
Počátek běhu lhůt: 18.07.2013
Nabídku podat do: 05.08.2013 11:00
Otevírání obálek: 05.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olšanský potok Třebešice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - úprava vodního toku v intravilánu obce. Investice.
V rámci úpravy bude provedeno:
- pročištění koryta
- opevnění části toku smrkovými plůtky, zpevněnými kleštinami v délce 117,5 m
- opěrné zdi s obkladem z lomového kamene v délce 50,7+32,4 m
- stabilizace dna kamennou dlažbou a příčnými stabilizačními prahy
- opevnění části koryta (LB kamenný zához, PB polovegetační betonové
tvárnice s betonovou opěrnou patkou)
- rekonstrukce stavidlového uzávěru stávající vodní nádrže
- rekonstrukce brodu (kamenná dlažba zajištěná betonovými prahy)

Podrobný rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou projekční firmou AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o.

Místo plnění: Obec Třebešice, okr. Kutná Hora - intravilán obce

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 951 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky