Veřejná zakázka: LC Preitensteinská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004063
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3282
Systémové číslo: P15V00003281
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/217
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364245
Počátek běhu lhůt: 26.06.2013
Nabídku podat do: 11.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Preitensteinská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka spočívá v rozrytí stáv. povrchu, položení dvou 5cm vrstev asf. bet. se spoj. nástřikem, včetně opravy /výměny/ propustků a odstranění nárostů a nánosů v odvodnovacích příkopech, úprava krajnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 808 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky