Veřejná zakázka: Oprava 2 LC na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004148
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3287
Systémové číslo: P15V00003286
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 363802
Počátek běhu lhůt: 26.06.2013
Nabídku podat do: 10.07.2013 15:00
Otevírání obálek: 10.07.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 2 LC na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1/ oprava stávající LC Plavenská rokle
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,856 km
• přibližná nadmořská výška:754 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním
2/ oprava stávající LC Čapí hnízdo
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,337 km
• přibližná nadmořská výška: 520 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna hospodářských sjezdů, úprava pláně se zhutněním
Místo plnění: LS Horní Blatná, k.ú. Plavno a Podlesí u Sadova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 359 987 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky