Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revíru Vyšné,Hrdlořezy,Jakule

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004223
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3300
Systémové číslo: P15V00003299
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/256
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370107
Počátek běhu lhůt: 16.08.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 11:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revíru Vyšné,Hrdlořezy,Jakule
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 4 lesních cest, asfaltových i kalených na 3 revírech Lesní správy nové Hrady.

LC Vyšenská:
Povrch lesní cesty je z penetračního makadamu, značně opotřebovaný, s výtluky a výspravami z obalovaného kameniva, se zarostlými krajnicemi.
Šířka vozovky je 2,7 m - 2,8 m.
Bude provedeno vyrovnání příčného profilu vozovky obalovaným kamenivem, nový kryt z asfaltového betonu, výměna nevyhovujících propustků a sjezdů, vyčištění odvodňovacích příkopů. Délka úpravy je 1 672 m.

LC K Čerťáku:
délka kalené části 1 500m. Bude provedeno čištění příkopů, doplnění výtluků a kolejí kamenivem drceným s úpravou pláně a uhutněním.

LC Do Blat:
Délka 2 200m. Bude provedeno odstranění nánosů z krajnic, vyvětvení stromů do výšky 4 metrů, doplnění výtluků kamenivem drceným s úpravou pláně a uhutněním.

LC Ke Kostíkům:
Délka 600m. Bude provedeno odstranění náletových dřevin, čištění příkopů, vybudováno čelo 1 propustu z kamene na beton, doplnění výtluků a kolejí kamenivem drceným s úpravou pláně a uhutněním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 339 322 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky