Veřejná zakázka: Turistická stezka Rozvodí-Čertovo jezero

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004252
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3306
Systémové číslo: P15V00003305
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/227
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.06.2013
Nabídku podat do: 12.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Turistická stezka Rozvodí-Čertovo jezero
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizací stavby dojde k trvalé úpravě sledující usměrnění pohybu turistů na jasně danou stezku. Povrch stezky bude proveden ze štěrkodrti v šíři max. 2,00 m s tím, že šířka stavbou dotčeného pásu nepřesáhne 3,00 m !!! Stezka je vedena ve svahu těžko schůdným, balvanitým terénem. Nad terénem vyčnívající balvany a velké kameny budou do potřebné výše upraveny (rozdrceny) nevýbušnou technologií, tato drť bude využita jako podkladní vrstva nášlapné konstrukce stezky a pro vyrovnání terénních nerovností, chybějící množství bude doplněno dovezeným kamenivem.
Převedení dešťových vod bude provedeno dřevěnými svodnicemi, v místě křížení stezky s vodotečemi budou zřízeny dřevěné lávky (tlaková impregnace, st. ohrožení 3). V místě křížení s přibližovacími linkami, sloužícími pro lesnický provoz, budou zřízeny kamenné průlehy do betonu.
Stezka bude realizována v oblasti zvýšené ochrany přírody - je součástí přírodní památky Královský hvozd, ptačí oblasti Šumava a evropsky významné lokality Šumava.
Realizace je časově směřována do období srpen - říjen z důvodu kolize s ochranou přírody a zároveň nepřístupnosti lokality v zimním období, které může nastoupit v této oblasti již koncem října.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 180 892 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky