Veřejná zakázka: LC Bedřichovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004281
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3307
Systémové číslo: P15V00003306
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2013
Nabídku podat do: 16.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bedřichovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka lesní cesty=1,029km, třída 1L 4,5/30
cca v 10/2013-provedeno odvodnění, 4/2014-pokračování staveb.prací
Odstranění rozbředlého a nepropustného materiálu,náplavy, provedení podélného i příčného odvodnění ze štěrkových per, navezení a zaválcování odvalu z lomu fr.0-400mm,srovnání pláně.Nutnost řádného zhutnění pláně!
Konstrukce vozovky: vibrovaný štěrk fr.0-22mm,štěrkodrť fr.0-63mm, štěrkodrť fr.0-125mm, ve 2.úseku 0,350-0,585km geotextilie. Hospodářské sjezdy,skládka vpravo v km 0,638-0,673, propustky v km.0,377 DN800mm a v km 0,563 DN800mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 999 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky