Veřejná zakázka: Sdružená zakázka na investiční výstavbu 5 LC na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004300
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3310
Systémové číslo: P15V00003309
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366282
Počátek běhu lhůt: 05.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 11:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka na investiční výstavbu 5 LC na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1/ Rekonstrukce LC K rybníčku.
Jedná se o rekonstrukci úseku v délce cca 650 mb o šířce 3,5 m. Rekonstrukce povede po součestné trase a bude provedena dle PD a výkazu výměr. Rekonstrukce se bude zvýšení konstrokčních vrstev, provedení podélného a příšného odvodnění, nové točny.

2/ Rekonstrukce LC Na milířské
Jedná se o rekonstrukci části vozovky v délce 100 bm - rekonstrukce mostku a úprava souvisejícího úseku LC dle PD.

3/ Rekonstrukce LC Nad Hlubokým
Jedná se o rekonstrukci úseku v délce cca 1850 mb o šířce 3,5 m. Rekonstrukce povede po součestné trase a bude provedena dle PD a výkazu výměr. Rekonstrukce se bude zvýšení konstrokčních vrstev, provedení podélného a příšného odvodnění
.
4/ Rekonstrukce nové LC U cikánky
Jedná se o rekonstrukci úseku v délce cca 700 mb o šířce 3,5 m. Rekonstrukce povede po součestné trase a bude provedena dle výkazu výměr. Rekonstrukce se bude zvýšení konstrokčních vrstev, provedení podélného a příšného odvodnění, nové točny.

5/ Rekonstrukce LC Vařečkovy Lázně
Jedná se o rekonstrukci úseku v délce cca 450 mb o šířce 3,5 m. Rekonstrukce povede po součestné trase a bude provedena dle PD a výkazu výměr. Rekonstrukce se bude zvýšení konstrokčních vrstev, provedení podélného a příšného odvodnění, výstavba nové točny.
Místo plnění: LS Horní Blatná, k. ú. Lípa, Milíře u Šindelové, Hluboký, Rýžovna a Vrch

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 852 886 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky