Veřejná zakázka: Oprava LC Sušská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004357
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3318
Systémové číslo: P15V00003317
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/281
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Sušská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení: odstranění nánosů z krajnic a středu vozovky, vyspravení projetých kolejí a výtluků drceným kamenivem, vyrovnání příčného profilu obalovaným kamenivem, položení nového krytu z asfaltového betonu, vyčištění příkopů, propustků a hospodářských sjezdů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 946 723 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky